2017

Rapport 2017:70. Arkeobotanisk provtagning 2016.  Skåne, Höganäs kommun, Brunnby socken, Krapperups slott, Stutadammen fornlämning Brunnby 102:1
Per Lagerås, Håkan Thorén, Katalin Schmidt Sabo och Anna Broström

Genom beviljade forskningsmedel 2014 från Gyllenstiernska Krapperups-stiftelsen utfördes i september 2016 provtagning av pollen- och makrofossilprover i Stutadammen, belägen söder om Krapperups slott i nordvästra Skåne. Mot bakgrund av de senare årens framgångrika stadsarkeologiska undersökningar, där mycket ny kunskap om medeltida och historiska trädgårdar framkommit med hjälp av ett mångvetenskapligt tillvägagångssätt, avsåg vi inom nätverket ”Trädgårdsarkeologi” vid Arkeologerna att försöka använda liknande metoder i en godsmiljö på Krapperup.

Ladda ner rapporten här.