pollenanalys

Blogginlägg 2023.02.20

Silver till gudarna – örter till människorna

Medicinalväxter och ätliga växter. Skatten från järnåldersboplatsen i Viggbyholm innehöll inte bara silver – även mikroskopiska pollen fanns bevarade.

Blogginlägg 2018.10.10

Vi går på djupet!

Idag påbörjades undersökningen av ett flertal brunnar. Brunnar utgör spännande historiska "arkiv", när de en gång togs ur bruk blev de ofta avfallsgropar.

Publikation

Krapperups trädgård

Rapport 2017:70. Små prover kan gömma på mycket kunskap. 2016 togs pollen- och växtmakrofossilprover från en damm i en trädgård i Skåne.