pollenanalys

Blogginlägg 2018.10.10

Vi går på djupet!

Idag påbörjades undersökningen av ett flertal brunnar. Brunnar utgör spännande historiska "arkiv", när de en gång togs ur bruk blev de ofta avfallsgropar.

Publikation

Krapperups trädgård

Rapport 2017:70. Små prover kan gömma på mycket kunskap. 2016 togs pollen- och växtmakrofossilprover från en damm i en trädgård i Skåne.