Idag påbörjades undersökningen av ett flertal brunnar på vår större undersökningsyta. De har varit synliga som stora mörkfärgningar i leran under en längre tid, men idag var det dags att ta maskinen till hjälp och få fram deras form i tvärsnitt.

Vi kunde relativt omgående konstatera att det rör sig om minst två brunnar samt ett omfattande vattenhål. Det sistnämnda ligger passande nog i direkt anslutning till en hägnad, som vi berättade om i ett tidigare inlägg.

Brunnar är spännande arkiv över dåtidens vegetation och jordbruksaktiviteter. När brunnarna en gång togs ur bruk blev de sedan lämpliga avfallsgropar. Detta ger oss en viktig inblick i gårdens näringsekonomi, då exempelvis djurben ofta kasserades i brunnarna. Nu arbetar vi med att dokumentera brunnarna samt med provtagning för växtmakrofossil, polleninnehåll och parasiter.