Under september och oktober 2018 undersöker arkeologer en förhistorisk boplats i Skälbys norra delar i Västerås. Det är ett område som inte grävts i någon större utsträckning tidigare men här kan finnas lämningar av gårdar från järnålder, strax före vår tideräknings början.

Läs mer på uppdragssidan