I vårt arbete med att undersöka den största ytan har vi påträffat ett flertal härdar. Från mindre halvmeterstora eldstäder till en som är nära två meter i diameter.
Alla härdar undersöks av Mia Englund, som är specialiserad på arkeometallurgi, det vill säga metallhantverk. Vid tidigare undersökningssteg har nämligen järnslagg påträffats, varför en av våra frågor är om metallhantverk bedrivits på platsen.

Syftet med Mias undersökning av härdarna är att bedöma om dessa kan kopplas till metallhantverk. Gömmer sig ässjor eller gjuterihärdar bland eldstäderna? Hittills har dock Mia kunnat konstatera att alla härdar haft mer vardagliga användningar. De flesta härdarna har troligen använts för matlagning. Vissa kan också vara spår efter att man tänt eldar i åkrarnas närhet under så kallade ”järnnätter”, då det funnits risk för frost under vårens och den tidiga sommarens nätter.

På den största ytan har även en del av en större stolpburen hägnad undersökts. Den ligger öster om de ytor som vi förmodar kan ha använts som åkrar. Den kan eventuellt ha använts för att hålla boskap borta från åkrarna. I direkt anslutning finns även en större mörkfärgning som vi skall undersöka under vår sista vecka, kanske är det en brunn?

Sammantaget är förekomsten av eldstäder, åkrar, hägnader och brunnar grundläggande delar av en gårds agrara miljö och viktiga delar för att kunna berätta om människornas dagliga slit och försörjning.

Hägnaden är markerad med röda koner för varje stolpe.