Schaktningen och metalldetekteringen fortsätter i Skälby. Vi har bland annat hittat två silvermynt, så kallade abbasider, som dateras till sent 700-tal och har hamnat i jorden i Skälby under tidig vikingatid. Den numismatiska bestämningen har utförts av Kenneth Jonsson och Viacheslav Kuleshov vid Stockholms universitet.

Mynten är i prima skick. Det ena är en halvdrachm, som dateras till 774/75 e. Kr. Myntort är Tabaristan, vilket motsvarar de norra delarna av dagens Iran i anslutning till Kaspiska havet. Myntet har troligen kommit till Sverige under första halvan av 800-talet och har hamnat i jorden senast i mitten av 800-talet. Innan dess har någon gjort om det till ett hänge. Det andra myntet är klippt och dateras till 795/6–804/5, troligen 797–799 e. Kr. Myntort är al-Muhammadiyya, vilket också är beläget i dagens Iran. Denna typ av mynt började importeras i blygsam skala runt år 800 och mer omfattade runt 800-talets mitt. Det har troligen hamnat i jorden under andra hälften av 800-talet.

Om mynten kan kopplas till en vikingatida gård i närområdet eller har tappats i samband med t.ex. åkerarbete eller transporter är något vi återkommer till längre fram under undersökningen.

En halvdrachm, som dateras till 774/75 e. Kr
Ett klippt Abbasidmynt daterat till ca. 797–799 e. Kr.