Under den senaste tiden har vi arbetat mycket med undersökning av stora och relativt tjocka lager, som täcker delar av våra undersökningsytor. Lagren innehåller varierande mängder av träkol, djurben, eldpåverkad sten, bränd lera och keramik.

Vi arbetar med att gräva provrutor och med provtagning för att bedöma hur de bildats. Är de mörka lagren avfallslager från en gårdsmiljö, eller är de kanske spår av gamla åkrar?

Vår arbetshypotes att lagren har skapats på två olika sätt. I några fall rör det sig om avfall från matlagning i härdar. Med tiden har sotigt avfall bildats runt dessa, när man exempelvis rakat ut avfall från härdarna. Ett annat tillkomstsätt vad gäller lager är att avfall kastades ut i de omgivande åkrarna som gödsel. Detta gödslande har då skapat större odlingslager med rester av avfall.