odlingslager

Blogginlägg 2020.03.13

Vad som dolde sig i jorden i Inre hamnen

Vete, tobak, oregano – och spikklubba. Vår kvartärgeolog har analyserat cirka 100 påsar med jordprover från undersökningen i Norrköping.

Blogginlägg 2018.10.03

Lagergrävning pågår!

Nu undersöker vi stora och relativt tjocka lager, som täcker delar av våra undersökningsytor. Det är träkol, djurben, eldpåverkad sten, bränd lera och keramik.

Publikation

Odlingslager i kvarteret Vilan

Rapport 2015:14. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Christina Helander