Vår kvartärgeolog Jens Heimdahl har analyserat cirka 100 påsar med jordprover från undersökningen i Inre hamnen. Proverna kommer från olika lager och fyllningar vilka vi var intresserade av att analysera vidare. Växtmakrofossilanalysen gör att fröer och kärnor kan hittas, och detta gör det möjligt för oss att få veta vad som odlats, samlats in och importerats till platsen.

Vid tomten på kronobränneriet hittades det i nästan hälften av proverna köksavfall i jorden. Mycket vete fanns, vilket ger intrycket av en relativt välbärgad miljö. På svingården hittades inga spår av brännvinskryddor som anis, fänkål eller kummin, som vi skulle kunna tänka oss. Detta kan mycket väl bero på att brännvinet här i Norrköping inte smaksattes. I en latringrop hittades en stor mängd fikonkärnor, samt kärnor från hallon och smultron, detta talar för en något borgerlig kosthållning.

Prover från tobaksodlingen innehöll fröer av bondtobak vilken förmodligen är den sort som har odlats här. Bondtobak är mer lättodlad än Virginiatobaken, som har en lite sötare smak. Men det är troligt att inte bara tobak odlades på tobaksodlingen, eller så kan den ha skiftat från år till år, detta tror vi då även oregano hittades på platsen.

Ett tobaksfrö. Foto: Jens Heimdahl, Arkeologerna.

Men Jens hittar även annat än spår från växter. I prov från det stampade golvet inne i smedjan fanns en stor mängd smidesloppor, ett tecken på metallhantverk. Där fanns också en hel del förkolnad säd vilket betyder att smideshärden även använts för matlagning, vilket inte var alls ovanligt i smedjorna förr. Här hittades även spår av spikklubba som kan ha odlats mellan smedjan och våningshuset. Spikklubba sägs ha använt av häxorna för att ta sig till Blåkulla. Växten och speciellt fröerna är hallucinogena. Vi undrar varför den växten odlats i hamnen? Kanske för att den är vacker, kanske inte. Kanske var den ett ogräs det året, kanske inte.

Nu inväntar vi med spänning resterande analysresultat från bland annat latrinerna vi nyligen undersökte utanför spinnhuset!

Tobaksodling i sektion med spadstick i botten. Foto: Arkeologerna.