kulturlager

Blogginlägg 2018.10.03

Lagergrävning pågår!

Nu undersöker vi stora och relativt tjocka lager, som täcker delar av våra undersökningsytor. Det är träkol, djurben, eldpåverkad sten, bränd lera och keramik.

Publikation

Schaktningsövervakning

Rapport 2015:15. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Christina Helander