kulturlager

Blogginlägg 2021.10.18

Nyupptäckta stenålderslämningar i Åby

Ett mäktigt kulturlager, en liten flintkniv och andra fynd av flinta och kvarts – första veckorna i Åby har avslöjat lämningarna efter en gård från yngre stenålder.

Blogginlägg 2018.10.03

Lagergrävning pågår!

Nu undersöker vi stora och relativt tjocka lager, som täcker delar av våra undersökningsytor. Det är träkol, djurben, eldpåverkad sten, bränd lera och keramik.

Publikation

Schaktningsövervakning

Rapport 2015:15. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Christina Helander