Ett mäktigt kulturlager, en liten flintkniv och andra fynd av flinta och kvarts – första veckorna i Åby har avslöjat lämningarna efter en gård från yngre stenålder.

Området kring Åby och Ödeshög är rikt på fornlämningar från stenålder och framåt. Lämningarna som berörs av den nu aktuella förundersökningen är främst från järnålder, men det fanns några indikationer på att det även kunde finnas äldre spår. Vid en tidigare undersökning i området hade en härd kol-14-daterats till mellanneolitikum eller yngre stenålder, 3300–3000 f.Kr. Området ligger cirka 140 meter över havet, i ett skyddat läge något nedanför en åsrygg. Ytterligare något lägre i landskapet fanns vid den tiden vattenrika marker och sjöar. Det gynnsamma läget och jordarna som utgörs av fin sand var attraktivt för de tidigaste jordbrukarna.

– Vi har tagit fram och delundersökt ett åtta meter stort kulturlager, berättar arkeologen Linus Hagberg. Det finns avtryck av stolpar i kanten av lagret, så vi bedömer att det handlar om ett golv i ett mindre hus. Huset har varit uppbyggt av stående stolpar, kanske med en rad av takbärande stolpar i husets längdaxel och ytterligare stolpar som byggt upp väggarna. Mer exakt hur det har varit konstruerat får vänta tills den vidare undersökningen inför den planerade byggnationen. I de provrutor som vi nu har grävt finns fynd av flinta och kvarts. Flinta finns inte naturligt i området, utan kan ha hämtats från nuvarande södra Sverige eller Danmark. En flinta har huggits till för att få en skärande egg och eggen har tydliga bruksspår efter användning.

I sökschakten längst upp i bild, där området höjer sig svagt och jordarna består av fin sand fanns lämningar efter ett hus från yngre stenålder, cirka 3300–3000 f.Kr. Foto: Marita Sjölin, Arkeologerna. CC-BY.
I sökschakten längst upp i bild, där området höjer sig svagt och jordarna består av fin sand fanns lämningar efter ett hus från yngre stenålder, cirka 3300–3000 f.Kr. Foto: Marita Sjölin, Arkeologerna. CC-BY.
Mitt i schaktet framträdde det cirka åtta meter stora kulturlagret som innehöll fynd av flinta och kvarts. Foto:  Linus Hagberg, Arkeologerna. CC-BY.
Mitt i schaktet framträdde det cirka åtta meter stora kulturlagret som innehöll fynd av flinta och kvarts. Foto:  Linus Hagberg, Arkeologerna. CC-BY.
Finflinta. Foto: Linus Hagberg, Arkeologerna. CC-BY.
Finflinta. Foto: Linus Hagberg, Arkeologerna. CC-BY.