I östra kanten av Ödeshög, alldeles norr om E4:an gömmer dagens åkrar på spår efter förhistoriska hus och gårdar från framför allt äldre järnåldern och folkvandringstid cirka 500 f.Kr.–550 e.Kr, men det finns även lämningar från yngre stenålder, cirka 3300–300 f.Kr. Under fem veckor i höst undersöker Arkeologerna området.

Läs mer på projektsidan HUS OCH GÅRDAR I ÅBY I ÖDESHÖG