I Skälby arbetar vi för tillfället med att avtäcka fornlämningen med grävmaskin. I samband med detta metalldetekterar vi också och förra veckan plockade Maria Lingström fram en skäkta. Det rör sig om en pansarbrytande medeltida armborstspets med tånge för infästning, som någon verkar ha avfyrat här uppe i de norra delarna av Skälbyområdet. Den har inget att göra med de förhistoriska boplatslämningar vi undersöker, utan är istället ett tecken på att området inte på något sätt varit obesökt under historisk tid. Kanske är det en skytt från den närbelägna byn Skälby som övat här ute i byns inmarker?

Metalldetektering vid Skälby