Kungsbacka stad

Publikation

En glimt av kulturlager och trärester

Rapport 2016:91. Arkeologisk schaktövervakning, Halland. Elisabet Schager