2016

Rapport 2016:91. Arkeologisk schaktövervakning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun och stad, Kvarteret banken 13, Kungsbacka 10:1.

Elisabet Schager

Med anledning av planerade ombyggnationer inom kvarteret Banken 13 i Kungsbacka stad har Arkeologerna utfört en
schaktningsövervakning i kvarteret. Undersökningen bestod av att övervaka då fem provgropar grävdes intill byggnaderna.