Kungsbro

Publikation

Boplatslämningar vid Kungsbro

Rapport 2015:100. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Britt Ajneborn