Kvarteret Bryggaren

Publikation

En 1600–1800-talsgård vid Storgatan i Kalmar

Rapport 2016:18. Arkeologisk förundersökning, Småland. Magnus Stibéus m.fl.