landskapsarkeologi

Blogginlägg 2022.10.31

En kronoallmänning och en bortglömd sten

När Göteborg grundades 1621 fick staden både jordbruksmark, så kallade landerier, och skog till sitt förfogande. Spår finns kvar än idag i landskapet, bland annat speciella gränsstenar.

Tjänst

Geografiska analyser – GIS

Genom att använda digitala geografiska informationssystem (GIS) kan ny och värdefull historisk kunskap tas fram. Analyser av landskap och information...

Tjänst

Landskapsarkeologi

Ängar, skogar, hagar, kuster – landskapet har alltid varit mänsklighetens spelfält, ett geografiskt rum där allt interagerar. Genom landskapsarkeologin väljer...