landskapsarkeologi

Tjänst

Geografiska analyser – GIS

Genom att använda digitala geografiska informationssystem (GIS) kan ny och värdefull historisk kunskap tas fram. Analyser av landskap och information...

Tjänst

Landskapsarkeologi

Ängar, skogar, hagar, kuster – landskapet har alltid varit mänsklighetens spelfält, ett geografiskt rum där allt interagerar. Genom landskapsarkeologin väljer...