Linghem

Blogginlägg 2016.09.02

Englandskontakter i Linghem under vikingatid!

I början av sommaren förundersökte vi, i avgränsande syfte, delar av en gårds/bytomt efter Himna Storgård i Linghem. Gården omnämns...