magnetometer

Tjänst

Magnetometer

Genom att mäta olika materials magnetiska egenskaper med ett mycket känsligt instrument, en så kallad magnetometer, är det möjligt att...

Tjänst

Arkeologisk prospektering

Metalldetektor, magentometer och georadar. Vi undersöker vad som döljs under jorden utan att gräva.