Masthuggskajen

Publikation

Spår av de gamla hamnarna

Rapport 2017:156. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Elisabet Schager m.fl.