2017

Rapport 2017:156. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Masthugget 28:1 med flera, Göteborg 342
Elisabet Schager med bidrag av Christina Rosén, Viktor Svedberg och Bengt Westergaard

Med anledning av arbetet att ta fram en ny detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan m fl. inom stadsdelen Masthugget i Göteborgs Stad så har Arkeologerna utfört en markradarundersökning och en arkeologisk förundersökning inom berört område.