modern historia

Blogginlägg 2020.10.04

Välbevarad 1600-talsträdgård i kvarteret Rosendal

Under en sentida husgrund har vi undersökt ett parti av en trädgårdsanläggning med grusgångar, odlingskvarter och ett mycket intressant växtmaterial.

Publikation

De obesuttnas arkeologi

Riksantikvarieämbetet 2020. FoU-rapport. De obesuttnas arkeologi – människor, metoder och möjligheter. Pia Nilsson, Martin Hansson, Eva Svensson

De osynligas kulturarv 2020.07.02

Boken är här!

Lagom till semestern och hängmattan. Ladda ner och läs boken om de obesuttna – torpare, backstugusittare, arbetare – som vi har försökt synliggöra genom arkeologin.