För att citera ett känt utrop: ”ÄNTLIGEN”! För nu finns nämligen boken De obesuttnas arkeologi – människor, metoder och möjligheter att läsa…

Torpare, backstugusittare och städernas trångbodda arbetare är människor som ofta hamnar i skymundan i historieskrivningen. De levde under osäkra villkor och lämnade få spår efter sig, antingen det handlar om arkeologiska fynd eller i arkiv och på kartor. I projektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” försökte vi synliggöra deras livsvillkor och kulturarv genom bland annat arkeologin.

Det är med blandade känslor av saknad och glädje som vi måste inse att projektet nu är slutfört. Ett stort och varmt tack till alla som på ett helt fantastiskt sätt samarbetat med oss på olika vis och bidragit till den angelägna diskussionen och till slutproduktens innehåll.

Men en glad överraskning, nu finns boken att hämta för dig som vill läsa mer:
De obesuttnas arkeologi – människor, metoder och möjligheter  (PDF)

Vi ses igen och trevlig sommarläsning!

Pia, Eva & Martin!

(Fotot längst upp på sidan visar en ruin vid Björnkärret, Motala kommun. En vandrings- och ridstig löper över inägomarkens åkrar och murar, och över själva husruinen som skymtar på krönet, fotograf: Pia Nilsson.)

Torp i Bohuslän. Foto från tidigt 1900-tal ur Julius Ejdestam ”De fattigas Sverige 1969”.