Torpare, backstugusittare och städernas trångbodda arbetare är människor vars historia behöver skrivas med hjälp av arkeologi. De levde under osäkra villkor och lämnade få spår efter sig, antingen det handlar om arkeologiska fynd eller i arkiv och på kartor.

Nu ändras detta, då en av de viktigaste nyheterna i den nya Kulturmiljölagen (2014) är att gränsen för lagskyddade fornlämningar satts till 1850. Detta betyder att yngre och betydligt fler lämningar än tidigare nu har lagskydd och kommer att undersökas arkeologiskt. En stor del av dessa yngre lämningar kan kopplas just till de obesuttna, människor som annars ofta hamnar i skymundan i historieskrivningen.

I projektet ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” ska deras livsvillkor och kulturarv studeras och synliggöras.

På den här sidan kommer du kunna följa vårt arbete.

Läs mer på uppdragssidan