Vi vet inte hennes namn, men hon hugger ved vid torpet Knagges stuga, Svartarp. Publicerad med tillstånd från Åste-Mularp-Tiarps hembygdsförening.

Vänner, kolleger – alla som brottats med den nya kulturmiljölagen och funderat, utvärderat, framåtblickat och föreslagit, nu händer det!

Som ett led i kunskapsuppbyggnaden om sena tiders fornlämningar har projektet  ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” genomförts. Ni har kunnat följa projektet här på bloggen. Resultatet bör finnas i publicerad form i sommar.

Projektet har tydligt kunna visa hur arkeologi kan bidra till att öka kunskapen om de obesuttnas liv, i olika sociala kontexter under perioden cirka 1700–1900. Parallellt med ”De obesuttnas arkeologi och kulturarv” har också flera arkeologiska undersökningar genomförts, vilka både har bidragit till kunskapsuppbyggnad och metodutveckling på området. Metoder och frågor behöver dock spridas, kommuniceras och diskuteras.

Därför anordnas i höst konferensen Obesutten 2020 den 8–9 september i Nässjö.

Läs mer om konferensen på Jönköpings läns museums hemsida.

Vill du hålla ett inlägg på konferensen? Ladda upp ditt abstract på sidan ovan senast den 15 mars. Antagna föredragshållare bjuds på resa, logi och konferensavgift.

Sprid gärna informationen vidare!