De obesuttna

De osynligas kulturarv 2019.08.26

Fattiga och fattigvård i 1700-talets Gillberga

Frågan om de fattiga och vem som skulle ta hand om de som inte klarade sig på egen hand har varit en följetong genom den svenska historien.

De osynligas kulturarv 2019.06.26

"En blind, en döv och en idiot"

Vi har alla ett ansvar minnas och att föra dessa minnen vidare till kommande generationer. Om torp och backstugor och de bortglömda som bodde där.

De osynligas kulturarv 2019.05.07

Torpen och hembygdsrörelsen

Landskapet är fullt av spår efter de som levde här före oss, men många av dem är svåra att se...

De osynligas kulturarv 2019.03.11

”Fattiglappens” betydelse

I mitten av Carls Larssons målning Frukost i det gröna sitter en samisk spelman, men få lägger märke till honom. Många samer tog anställning som "sockenlappar" och deras tillvaro var fattig och utsatt.

De osynligas kulturarv 2019.02.05

Tiggeriet – ”det eviga problemet”

Registrering, tiggarmärken och fattigpolletter – i ett historiskt perspektiv är tiggeri ingen ny företeelse i Sverige.

De osynligas kulturarv 2019.01.07

Livet i fattighuset

En ondskefull karaktär i svensk litteratur är kommandoran i Astrid Lindgrens bok Emil i Lönneberga. Och verkligheten för fattighjonen var tuff.

De osynligas kulturarv 2018.11.01

”Det är inte pengarna, Månsson…”

..."det är principen". I filmen Den enfaldige mördaren vägrar Fabrikör Höglund uppskov och låter den utblottade arrendatorn gå. Hur såg de jordlösas situation ut i verkligheten?

De osynligas kulturarv 2018.10.09

Torpkluster – där de fattiga bodde

Torp och backstugor. Ofta var det traktens mer välbeställda som lät upprätta bestämda platser i utkantsområden dit man flyttade fattiga människor...

Blogginlägg 2018.09.13

De osynligas arkeologi

Kulturmiljölagen är problematisk. Bevarade, stående byggnader från tiden före 1850 kan vara sämre skyddade än de som är förstörda.

Blogginlägg 2018.08.16

Bönder + torpare = tusenkonstnärer

Dagens hårt specialiserade jordbruk har ingen lång historia. Traditionellt var såväl bönder som obesuttna tusenkonstnärer och mångsysslare.

Blogginlägg 2018.07.09

Fattigdomens arkeologi

Fattiga, obesuttna och trälar är ofta osynliga genom historien. Hur angriper man som arkeolog ett problem som fattigdom?