En arkeolog handrensar en stor stenläggning som låg inne i husgrunden
Efter maskinschaktning pågår här handrensning av en stor stenläggning som låg inne i den stora husgrunden. Foto: Arkeologerna CC-BY

Här är vi på ”Sodanissens” tomt i Småland och undersöker en backstuga.

Sodanissen som bodde här i slutet av 1800-talet hette egentligen Nils Johannesson och han arbetade med soda på bruket i Delary. Hans fru hette Boel Åkesdotter och deras son Magnus, var endast tre år då de flyttade in. Själva backstugan var verkligen nedgrävd i en backe. En jordkällare har också funnits på tomten.

Massor av fynd kom fram då vi rensade stenläggningen som täckte husgrundens botten; buteljer, glas, keramik, spik, ett kors, en hästsko, en hammare, tallrikar och fat.

En arkeolog arbetar i fält, till höger syns spisröset.
Hela stenläggningen är nu framrensad. Höger i bild syns spisröset. Foto: Arkeologerna