De osynligas kulturarv

Publikation

De obesuttnas arkeologi

Riksantikvarieämbetet 2020. FoU-rapport. De obesuttnas arkeologi – människor, metoder och möjligheter. Pia Nilsson, Martin Hansson, Eva Svensson

Blogginlägg 2020.09.18

Reflexioner kring konferensen Obesutten 2020

Det blev inte bara torpare och backstugufolket som uppmärksammades utan också obesuttna i andra miljöer och framför allt i städerna under den viktiga konferensen.

De osynligas kulturarv 2020.07.02

Boken är här!

Lagom till semestern och hängmattan. Ladda ner och läs boken om de obesuttna – torpare, backstugusittare, arbetare – som vi har försökt synliggöra genom arkeologin.

De osynligas kulturarv 2020.04.20

Bäckafälle – torpet som försvann

De obesuttnas kulturarv är hotat och förändringar kan ske snabbt även på platser där man kanske tror att kulturarvet är extra skyddat.

Blogginlägg 2019.09.30

Toppen av ett isberg…

Torparna är ofta den sista länken i en lång kedja av människor som bott på en plats. Hus kan ha byggts ovanpå medeltidsgårdar eller gravfält.

De osynligas kulturarv 2019.06.26

"En blind, en döv och en idiot"

Vi har alla ett ansvar minnas och att föra dessa minnen vidare till kommande generationer. Om torp och backstugor och de bortglömda som bodde där.