Mur

Blogginlägg 2018.11.13

Hamnmurar vid Lilla Bommen

I ett tidigt skede måste diverse ledningar läggas om i marken för att en ny järnvägssträckning ska kunna byggas. I...

Blogginlägg 2017.12.08

En yttre mur och vall

Resterna efter ett utanverk som gränsat mot Göta älv har tagits fram