Ytterligare en konstruerad mur och vall har rensats fram runt Gullberg. Utanverket bildar en yttre kant och bär upp en plan yta som delvis varit underlag för den byggnadsrest som vi undersökt. Älven har i historisk tid nått ända fram till Gullberg här och utanverket vi nu funnit kan mycket väl vara gränsen mot vattenbrynet.

Vi tror oss nu ha funnit två utanverk i sten med uppfylld vall. De brandgula tecknen på bilden markerar dess sträckning. I den övre finns den tydliga ingången och den nedre något grövre ser ut att vara en begränsning mot Gullbergsvass, dit vattnet sträckte.
Till höger i bild syns husgrunden med spisen och nedanför den, i mitten av bilden, kommer en mur och vall som troligen utgjort gräns mot Göta älv och senare Gullbergsvass. På bilden syns tydligt att husets grund vilar på vallen som skapat en plan yta att bygga på.