Nya Lödöser

Publikation

Stadsgård 1-4, Nya Lödöse

Nya Lödöse Rapport 2017:1. Stadsgård 1–4. gata a och b samt vretar. Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden, Västergötland. Mattias Öbrink & Christina Rosén (red.)