2017

Nya Lödöse Rapport 2017:1. Stadsgård 1–4· gata a och b samt vretar. Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden. Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Göteborg 218.
Mattias Öbrink & Christina Rosén (red.)

Mellan februari och oktober 2013 ägde den största stadsarkeologiska undersökningen som någonsin utförts i Västsverige rum i Gamlestaden, Göteborg. Vad finns kvar? Vad kan det berätta för oss? Vem levde här? Hur såg deras liv ut? Det var deras stad men vi delar den med dem. Det är också vår stad, vår historia. Historien om vår stad. Den här rapporten innehåller delar av resultaten från den stora slutundersökning som avslutades i december 2013; den största som dittills gjorts i Gamlestaden och som omfattade närmare 7000 kvadratmeter. Undersökningen har främst berört lämningar av staden Nya Lödöse från 1473–1624 men i mindre utsträckning också från yngre perioder.