odlingsröse

Uppdrag

Spår av gravar och odlingsrösen i Trollhättan

En eller flera gravar och fossil åkermark. Det är arkeologiska lämningar som förundersöks vid Stallbacka i Trollhättan.

Publikation

Stensättning på berget vid Vegestorps mosse

Rapport 2018:76. Arkeologisk förundersökning, Bohuslän. Jessica Andersson