2018

Rapport 2018:76. Arkeologisk förundersökning. Västra Götalands län, Bohuslän, Kungälvs kommun, Ytterby socken, Rollsbo 1:32, Ytterby 98:1
Jessica Andersson

I maj 2018 genomförde Arkeologerna en förundersökning av stensättningen Ytterby 98:1, i Rollsbo, Kungälvs kommun. Stensättningen är belägen på krönet av ett mindre berg och avgränsas i öst och väst av klippavsatser. I en mindre bergssvacka, i anslutning till anläggningen framkom ytterligare en stenpackning. Därtill dokumenterades en mindre stenpackning i en slänt invid en yta som tidigare utgjort åkermark.