offer

Publikation

Boplatser, skelett och offer

Rapport 2016:41. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Katarina Appelgren och Louise Evanni

Blogginlägg 2016.10.17

Beden, Kungsbetet och hästens betydelse

Jordarterna domineras av moränleror som är synnerligen väl lämpade för spannmålsodling. I första hand odlade man korn