Östergötand

Blogginlägg 2024.03.25

Keramik med ovanlig fingerdekor

Keramikskärvor från krukor och andra kärl är den sorts fynd som vi har hittat mest av i Pryssgården. Bland fynden finns så kallad rabbad keramik från bronsåldern med ränder efter fingrar.