prospektering

Tjänst

Georadar

Med hjälp av georadar är det möjligt att studera vad som finns i marken utan att gräva. Systemet kan liknas...

Tjänst

Magnetometer

Genom att mäta olika materials magnetiska egenskaper med ett mycket känsligt instrument, en så kallad magnetometer, är det möjligt att...

Tjänst

Metalldetektering

Metalldetektering är en tjänst vi erbjuder som gör det möjligt att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt fördjupa kunskapen om en fornlämning.