Rasbo

Publikation

Rasbobygden i ett långtidsperspektiv

1100 BC till 1100 AD – kontinuitet och förändring. Magnus Artursson, Anders Kaliff & Fredrik Larsson (red.)

Publikation

Rasbobygden i ett långtidsperspektiv

Bok, 2017. Flera spännande undersökningar har gjorts i Rasbo i Uppland. Nu kan du läsa mer om resultaten. Magnus Artursson m fl