Söderhamn

Publikation

Fragment av det tidigmoderna Söderhamn

Rapport 2020:22. Arkeologisk förundersökning, Hälsingland. Mathias Bäck och Tomas Westberg