solskiva

Nyhet 2019.02.18

Soluret på Gullberg

Ett oväntat fynd kom i dagen vid årets utgrävningar invid skansen Lejonet.