Återigen gräver Arkeologerna på Gullbergs fäste i Göteborg, fästningen som låg på samma plats som skansen Lejonet, men som är betydligt äldre. Den är känd sedan 1300-talet. Flera gånger härjades den i de många krigen mot Danmark men byggdes upp igen. Vi har gjort arkeologiska undersökningar här tidigare och funnit välbevarade lämningar från framför allt 1500- och 1600-talen. I år undersöker vi den norra delen av klippan, som när det begav sig låg alldeles invid vattnet.

Kartan från 1682 visar hur nära vattnet fästet låg, innan de stora utfyllnaderna i Göta älv påbörjades. Pilen visar ungefär var vi hittade soluret.

I ett rum med murade väggar och ett välbevarat stengolv gjorde vi ett oväntat fynd. På golvet låg en kvadratisk skiva i kalksten med romerska siffror inknackade runt om och några hål i mitten. Det var ett solur, eller en solskiva som det också kallas. Den hade spår av kalkbruk på baksidan och har alltså suttit inmurad någonstans, kanske på ytterväggen till rummet vi undersöker. Rummet bär spår av brand och rasering och kanske hamnade soluret på golvet i samband med någon av striderna här. Om vi ska våga oss på en gissning, så möjligen under Kalmarkriget 1611-1613, då fästet härjades svårt.

Soluret från Gullberg. Hålen i mitten visar var det suttit en järnten, som nu är försvunnen.

Skivan är välbevarad och det enda som saknas är en järnten som suttit fast i mitten (där hålen är) och kastat sin skugga på siffrorna för att visa tiden. I olika museisamlingar runtom i Sverige finns några liknande skivor bevarade, men ingen som är riktigt likadan. Vårt fynd skiljer framför allt ut sig genom att ha romerska siffror.

I Göteborgs stadsmuseum finns ett solur från Ucklums kyrka i Bohuslän, märkt 1684. Vi tror att soluret på Gullberg är några decennier äldre, men det får undersökas närmare.

Soluret från Ucklums kyrka, nu i Göteborgs stadsmuseum, från 1684.