Spånga kyrka

Publikation

Runstensfragment i muren

Rapport 2018:15. Under arbetet med att lägga om en kyrkogårdsmur i Spånga dök plötsligt flera runstensfragment upp.