stadsodling

Publikation

Terrasseringar och odling i stadens utkant

Rapport 2015:69. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Katarina Sköld m. fl.