Stävie

Uppdrag

Två bronsåldershus grävs fram i Stävie

För mellan 2 000 och 3 000 år sedan slog sig människor ner i sydvästra Skåne. Under 2020 undersöks rester av två bronsåldershus.

Publikation

Lommabanan

Rapport 2017:129. Arkeologisk utredning steg 2, 2017, Skåne. Bo Friman