stenhusgrund

Publikation

Ett stenhus med källare

Rapport 2015:75. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning, Östergötland. Rikard Hedvall