2015

Rapport 2015:75. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning. Ledningsgrävning i Ågatan och Magasinsgatan. Östergötland, Söderköpings kommun och stad, Ågatan och Magasinsgatan
Rikard Hedvall