strandförskjutning

Ny rapport 2024.05.27

Landet som kom upp ur havet – från vik till kohage

De första öarna i Södermanlands södra kustområde tittar upp ur havet för 10 000 år sedan. Nu kan vi genom prover från sjöar och våtmarker se landsförskjutningens förlopp.

Publikation

Strandförskjutning utmed Ostlänken

Arkeologisk förundersökning, Södermanland Anna Plikk, Jan Risberg & Jonas Bergman