Tågarp

Publikation

Tågarp 17:1 – förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2020:41. Arkeologisk förundersökning 2019, Skåne. Bo Friman

Publikation

Tågarp 17:1 och Åkarp 9:1 – bebyggelse vid mossen

Rapport 2017:3. Arkeologisk utredning 2016, Skåne, Burlövs kommun, Christoffer hagberg