tegelugn

Publikation

Vid en förmodad tegelugn i Nora

Rapport 2015:26. Arkeologisk förundersökning, Uppland. Ulf Strucke